Společnost MINOS CB s.r.o. se zaměřuje na poskytování poradenství v oblasti čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU (dotační audit, zpracování záměru, sepsání žádosti, následná administrace projektu atd.), národních či krajských dotací a grantů. Zároveň nabízí komplexní poradenství při administraci veřejných zakázek, a to jak podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění, tak podle pravidel EU, včetně dodržení metodik, postupů a publicity u projektů spolufinancovaných z SF EU.